Виборчі та інші правовідносини2018-12-07T13:52:36+00:00

Виборчі та інші правовідносини

№2905 Про визнання таким, що втратив силу Закону України «Про засудження комуністичного й націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборона пропаганди їх символіки»

№2501-2 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб.

Виборча адреса внутрішньо переміщеного особи, визначається за адресою реєстрації місця проживання, вказаною в довідці про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», а саме за адресою фактичного проживання таких громадян.

№4202 Про визнання таким, що втратив чинність, Постанови Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів і районів»

№4401 Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо заборони поширення в мережі Інтернет інформації, якою порушуються особисті немайнові права)

Якщо відомості, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію фізичної особи, виявилися після їх розповсюдження доступними в мережі Інтернет, фізична особа має право вимагати видалення відповідної інформації, а також спростування зазначених відомостей способом, що забезпечує доведення спростування до користувачів мережі Інтернет.

№4754 Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення перейменування географічних об’єктів за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних громад.

Урегулювати питання особливостей перейменування географічних об’єктів географічних об’єктів за результатами громадських слухань або загальних зборів територіальних громад.

№5148 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення гарантованого загального, рівного й прямого виборчого права громадян України)

Встановлення правових основ і гарантій для забезпечення гарантованого загального, рівного і прямого виборчого права громадян України, встановлення основ недопущення та запобігання порушенню такого права. Законопроектом пропонується надати право ЦВК створювати тимчасові одномандатні виборчі округи, а також пропонується надати право Центральної виборчої комісії створювати спеціальні великі виборчі дільниці, для забезпечення виборчого права громадян, які проживають у населених пунктах, на території яких здійснюється антитерористична операція; встановлюється порядок утворення таких тимчасових одномандатних виборчих округів і спеціальних великих виборчих дільниць. Надано право виборця, який є внутрішньо переміщеною особою змінити своє місце голосування (виборчу дільницю в межах загальнодержавного виборчого багатомандатного виборчого округу без обмежень) без зміни своєї виборчої адреси; Встановлено, що виборчою адресою таких внутрішньо переміщених осіб буде вважатися місце його проживання, засвідчене довідкою про взяття на її на облік.

№5469 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження додаткових гарантій належної діяльності професійних спілок)

Впровадження деяких додаткових гарантій діяльності профспілок, забезпечення умов для більш активного залучення членів профспілки в профспілкове життя, що призведе до підвищення авторитету профспілок, а відповідно й на краще захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників.

№6246 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скасування фінансування політичних партій із державного бюджету)

Скасування державного фінансування партій до розробки дієвого й справедливого механізму державної фінансової підтримки політичних партій, який може бути впроваджений у майбутньому після стабілізації ситуації у країні й досягнення стабільного економічного зростання.

№6294 Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо вдосконалення вимог контролю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції)

Встановлює, що НАПКА є підзвітним Верховній Раді України, яка може вимагати від голови НАПКА подання звіту про діяльність агентства. Також закріплює як одну з підстав припинення повноважень Голови агентства визнання Верховною Радою України діяльності Національного агентства неефективною або виконання повноважень Головою Національного агентства неналежним за результатами заслуховування національної доповіді, річного звіту про діяльність Національного агентства або звіту про діяльність Національного агентства на вимогу профільного комітету Верховної Ради України .

№6507 Про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо осучаснення фінансової складової вимог до форми угоди (правочину)

Зміни до Цивільного кодексу України закріплюють, що в письмовій формі належить учиняти правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує у п’ять і більше разів розмір мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня року, в якому здійснюється угода. Крім того, сума, що виплачується за грошовим зобов’язанням фізичній особі, пропорційно збільшується в разі збільшення встановленого законом розміру мінімальної заробітної плати. Договір дарування укладається в письмовій формі й підлягає нотаріальному засвідченню договір дарування валютних цінностей на суму, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому укладається договір. Збільшення суми до 5 мінімальних заробітних плат також передбачено для письмової форми договору позики.

№6499 Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо віднесення до істотних змін окремих видів доходів)

Зобов’язує декларанта повідомляти про суттєві зміни в майновому стані не тільки його, а й члена його сім’ї. Визначає, що до істотних змін у майновому стані не відноситься отримання суб’єктом декларування або членом його сім’ї заробітної плати, інших видів доходу, пов’язаних з трудовими відносинами суб’єкта декларування або члена його сім’ї (премії, компенсації, матеріальна допомога, вихідна допомога тощо )

№6740 Про внесення змін до ЗУ «Про запобігання корупції» (щодо удосконалення заходів запобігання конфлікту інтересів)

Передбачає порядок передачі в Назка для продажу подарунків, вартість яких перевищує встановлену суму. Встановлює обов’язок держслужбовців передати корпоративні права, отримані в період перебування на посаді.

№6741 Про внесення змін до Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (щодо удосконалення форм депутатської діяльності та механізму контролю)

Визначено порядок визначення чисельності депутатів у групах і фракціях для цілей визначення пропорцій представництва в постійних і тимчасових комісіях ради. Включає в підстави відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням передвиборчої програми місцевої організації партії, яка висувала відповідного депутата на виборах, за результатами яких він був обраний.

№7018 Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо процедури призначення й звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини)

Пропонується змінити вимоги статті 208 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо прийняття рішення про призначення на посаду та звільнення з посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради на прийняття рішення таємно шляхом подачі бюлетенів .

№7366-7 Про вибори народних депутатів України

Змішана система: пропорційна за відкритими списками й мажоритарна.

№8014 Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з імпічменту вищих посадових осіб України

Закріплює склад, права, повноваження й т.д. слідчої комісії, а також процедурні питання проведення розслідування фактів, що лежать в основі ініціативи про імпічмент президента.

№8233 Про засади формування та діяльності політичних інститутів у Верховній Раді України

Формування, припинення діяльності, права парламентської більшості, парламентської меншості, парламентської опозиції.

№8234 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання порушенню процедури внесення змін до Конституції України, призначення всеукраїнського референдуму, прийняття законів)

Передбачає кримінальну відповідальність за порушення процедури ухвалення закону, призначення референдуму, внесення зміни до Конституції депутатом, Головою Верховної Ради України та його заступниками.

№8550 «Про засади й принципи реалізації мовної політики в Україні»

№8590 Про референдуми

Розроблено в зв’язку з необхідністю врегулювання суспільних відносин щодо здійснення громадянами України влади безпосередньо, шляхом прийняття рішень на референдумах. Встановлює правову базу для організації і проведення як на всеукраїнському, так і на місцевому рівні, забезпечуючи громадянам можливість реалізувати визначене Конституцією право самим вирішувати свою долю.