Економічний і фінансовий блок2018-12-07T14:04:02+00:00

Економічний і фінансовий блок

№2925 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо визначення статусу неприбуткових організацій та установ)

Встановити, що до введення Реєстру неприбуткових організацій та установ і визначення порядку внесення установ і організацій до Реєстру неприбуткових організацій та установ, для визначення їх права на користування пільгами з податку на прибуток, продовжують діяти правила реєстрації, перереєстрації, виключення з Реєстру, внесення змін (доповнень) у реєстраційних заяв, визначені Положенням про Реєстр неприбуткових установ та організацій (затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2013 № 37), які діяли станом на 31.12.2014. Контролюючі органи продовжуватимуть здійснювати відповідні реєстраційні дії відповідно до зазначеного Положення до впровадження нового Реєстру та правил його ведення.

№3051 Про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин підписання 27 серпня 2015 р Угоди між Міністерством фінансів і Спеціальним комітетом кредиторів, до якого входять Franklin Advisors Inc., BTG Pactual Europe LLP, TCW Investment Management Company і T.Rowe Price Associates Inc., про попередні умови по реструктуризації 14 державних і гарантованих державою єврооблігацій із загальною основною сумою близько 18 млрд. доларів США.

№3289 Про внесення змін до Закону України «Про загальні засади створення й функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» (щодо гарантій інвестиційної діяльності на території вільних (спеціальних) економічних зон).

Встановити гарантії інвестиційної діяльності, які полягають у закріпленні в Законі принципу пріоритету дії норм міжнародних договорів, ратифікованого Україною, встановлення принципів створення сприятливих митних умов і пільгового режиму оподаткування на території вільних (спеціальних) економічних зон.

№3290 Про внесення змін до Закону України «Про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» (щодо визначення пріоритетних галузей економіки).

Визначити в Законі України «Про стимулювання інвестиційної діяльності в пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць» наступні пріоритетні галузі економіки України на 2016-2045 роки: агропромисловий комплекс; житлово-комунальний комплекс; машинобудівний комплекс; індустрія програмної продукції; транспортна інфраструктура; курортно-рекреаційна сфера та туризм переробна промисловість;альтернативна енергетика, а також визначити, що перелік пріоритетних видів економічної діяльності визначається Кабінетом Міністрів України.

№3276 Про створення спеціальної економічної зони «Закарпаття»

№3282 Про створення спеціальної економічної зони «Миколаїв»

№3283 Про створення спеціальної економічної зони «Порто-франко» (м.Одеса)

№3284 Про створення спеціальної економічної зони “Курортополіс Трускавець”

№3285 Про створення спеціальної економічної зони «Рені»

Законопроектами пропонується встановити спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності на території спеціальної економічної зони, який буде поширюватися на суб’єктів господарювання виключно під час реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених із уповноваженим органом управління договорів (контрактів).

Суб’єктам СЕЗ надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.

Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ на весь термін його дії.

№3286 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Шостка Сумської області

№3287 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території міста Харкова

№3288 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку у Волинській області

№3293 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Чернігівській області

№3294 Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області

Законопроектами пропонується встановити спеціальний правовий режим інвестиційної діяльності на території, який буде поширюватися на суб’єктів господарювання виключно під час реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених із уповноваженим органом управління договорів (контрактів).

Зазначеним суб’єктам господарювання надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та плати за землю.

Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування спеціального режиму інвестиційної діяльності на території на весь термін його дії.

№ 3292 Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність»

Встановити гарантії інвестиційної діяльності, які полягають у створенні посади омбудсмена з фінансів та інвестицій і закріпленні в Законі його основних повноважень, а саме: взаємодіє з органами державної влади та місцевого самоврядування з питань фінансів та інвестицій; розглядає звернення інвесторів із питань, що виникають під час здійснення ними інвестиційної діяльності на території України; вносить рекомендації органам державної влади та місцевого самоврядування для їх вирішення питань, які вказані у зверненнях інвесторів; сприяє інвесторам у вирішенні питань, що виникають у процесі реалізації інвестиційних проектів у досудовому або позасудовому порядку; вносить до Кабінету Міністрів України рекомендації щодо вдосконалення законодавства України.

№3295 Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку розвитку індустрії програмної продукції»

Розширити перелік форм державної підтримки індустрії програмної продукції та встановити наступні форми:

 • встановлення особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції, передбачених пунктом 26-1 підрозділу 2, пунктом 10 підрозділу 4, пунктом 15 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України;
 • застосування методів прискореної амортизації;
 • стимулювання підвищення рівня заробітної плати в галузі, в тому числі шляхом зменшення розміру нарахувань на фонд оплати праці;
 • підвищення рівня державних замовлень;
 • інші форми державної підтримки, що розробляються центральним органом виконавчої влади з питань науки, інновацій та інформатизації із подальшим їх затвердженням Кабінетом Міністрів України.

Крім того, у законопроекті пропонується встановити, що держава гарантує стабільність встановлених цим Законом форм державної підтримки на термін до 31 грудня 2023 року. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування до суб’єктів індустрії програмної продукції на їх вимогу застосовуються особливості оподаткування, передбачені цим Законом до внесення таких змін.

№3296 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо визначення форм державної підтримки розвитку індустрії програмної продукції)

Встановити на період з 01.01.2016 р .. до 31.12.2023 р .. розмір податку на прибуток підприємств-суб’єктів індустрії програмної продукції за ставкою 5 відсотків і визначаються особливості оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції. Також, законопроектом пропонується тимчасово, з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2023 передбачити особливості оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції.

№3298 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо недопущення неповернення з-за кордону коштів в національній або іноземній валюті).

Встановити відповідальність посадових осіб суб’єктів господарювання, а також посадових осіб банків, які здійснюють функції валютного контролю, за неповернення з-за кордону коштів в національній або іноземній валюті шляхом закріплення в Кримінальному кодексі України відповідного складу злочину. Склад злочину має кваліфікуючі ознаки, тому стаття Кримінального кодексу складається з п’яти частин. Обтяжуючими ознаками є вчинення такого злочину повторно або за попередньою змовою групою осіб; у великих розмірах (на суму, яка в двісті п’ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину); в особливо великих розмірах (на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину) або організованою групою.

№3367 Про валютне регулювання та валютний контроль

Законопроектом визначаються принципи валютного регулювання і валютного контролю, умови і порядок проведення резидентами і нерезидентами валютних операцій в Україні, регламентує здійснення резидентами валютних операцій за межами України, повноваження і функції державних органів в сфері регулювання валютних операцій, права та обов’язки резидентів і нерезидентів, які здійснюють в Україна валютні операції, а також встановлює відповідальність за порушення валютного законодавства.

№3614 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки суб’єктів малого підприємництва)

Продовжити до 1 січня 2021 період, в якому застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, в яких чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за даними фінансової звітності, за останній річний звітний період не перевищує трьох мільйонів гривень та нарахованої за кожний місяць звітного періоду заробітної плати (доходу) працівників, які перебувають з платником податку у трудових відносинах, є не меншим, ніж три мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному з наступних критеріїв: а) утворені в установленому законом порядку після 1 квітня 2011 року; б) діючі, у яких протягом трьох послідовних попередніх років (або протягом усіх попередніх періодів, якщо з моменту їх утворення пройшло менше трьох років), щорічний обсяг доходів задекларовано в сумі, що не перевищує 3 мільйонів гривень, і в яких середньооблікова чисельність працівників протягом цього періоду не перевищувала 20 осіб; в) були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в період до набрання чинності цим Кодексом та у яких за останній календарний рік обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становив до 1 мільйона гривень та середньооблікова кількість працівників становила до 50 людина.

№3615 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо дії актів податкового законодавства у часі і порядку обчислення строків)

Усунення колізії застосування термінів на практиці як платниками податків, так і податковими органами.

№3618 Про підтримку авіабудівної промисловості

Законопроектом визначаються цілі, завдання та принципи авіабудівної промислової політики, заходи підтримки і стимулювання суб’єктів господарювання в сфері авіабудівної промисловості. Авіабудівна промисловість визнається пріоритетною галуззю економіки України, до неї віднесені і науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи зі створення нової авіаційної техніки в категорії критичних технологій.

№3619 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо підтримки літакобудівної промисловості)

Тимчасово, до 1 січня 2026, суб’єкти авіабудування, які підпадають під дію норм статті 1 Закону України «Про підтримку авіабудівної промисловості» (юридичні особи – резиденти України, які здійснюють діяльність в області авіабудівної промисловості та згідно із законом мають відповідні ліцензії, а також відповідні сертифікати на право розробки або виробництва, або ремонту, або переобладнання, або модифікації, або технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів (клас 30.30 група 30.3 раз справ 30, клас 33.16 група 33.1 розділ 33 КВЕД ДК 009: 2010), а також діяльність дослідно-конструкторських організацій (клас 72.19 група 72.1 розділ 72, клас 71.12 група 71.1 розділ 71, клас 71.20 група 71.2 розділ 71 КВЕД ДК 009: 2010) , що надають послуги підприємствам авіабудівної промисловості), звільняються від сплати податку на додану вартість по операціях з: ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів (крім підакцизних), які використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу ХХІ “Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України; постачання на митній території України результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, які виконуються для потреб літакобудівної промисловості. Тимчасово, до 1 січня 2026, суб’єкти авіабудування, що підпадають під дію норм статті 1 Закону України «Про підтримку авіабудівної промисловості», звільняються від сплати податку на прибуток підприємств і земельного податку.

№3620 Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо підтримки літакобудівної промисловості)

Встановити, що тимчасово, до 1 січня 2026, звільняються від оподаткування ввізним митом при ввезенні на митну територію України та поміщення в митний режим імпорту товари, що ввозяться суб’єктами авіабудування, що підпадають під дію статті 1 Закону України «Про підтримку авіабудівної промисловості», за відповідними кодами згідно з УКТ ЗЕД. Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.

№3795 Про внесення змін до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні»

Законопроектом пропонується закріпити правові гарантії та основи захисту прав і законних інтересів суб’єктів малого і середнього підприємництва, суб’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва. Держава гарантує суб’єктам малого і середнього підприємництва, суб’єктам інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва рівні права для здійснення діяльності, захист їх прав і законних інтересів, а також створення сприятливих умов для розвитку конкуренції. Чи не мотивовано законодавством України втручання органів державної влади або органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність суб’єктів малого та середнього підприємництва, суб’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва не допускається.

Законопроектом пропонується визначити таку мету державної політики в сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні, як збільшення частки вироблених суб’єктами малого і середнього підприємництва товарів (виконаних робіт, наданих послуг) у структурі валового внутрішнього продукту України. Пропонується закріпити правовий статус об’єднань суб’єктів малого та (або) середнього підприємництва.

№3796 Про внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність»

Законопроектом пропонується закріпити однією з головних цілей державної інноваційної політики підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Серед основних принципів державної інноваційної політики ввести комплексність і системність, забезпечення постійної взаємодії держави і суб’єктів інноваційної діяльності; забезпечення суб’єктам інноваційної діяльності рівного доступу до здобуття державної підтримки відповідно до чинного законодавства; гласність і адресність заходів державної підтримки суб’єктам інноваційної діяльності; забезпечення збалансованості інтересів держави та суб’єктів інноваційної діяльності; оптимізацію заходів державної підтримки з метою успішної реалізації інноваційних проектів суб’єктів інноваційної діяльності з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Законопроектом передбачено встановити, що державне регулювання інноваційної діяльності може здійснюватися шляхом надання інноваційних грантів і забезпечення кваліфікованими кадровими ресурсами.

№3797 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо сприяння розвитку інноваційної діяльності)

Інноваційнім підпріємствам дозволяється пришвидшити амортизація основних ФОНДІВ и встановлюється Щорічна двадцяти-норма пріскореної амортізації основних ФОНДІВ групи 3. При цьом амортизація основних ФОНДІВ групи 3 проводиться до Досягнення балансовою вартістю групи нульового значення. Кроме того, законопроектом предусмотрена, что тимчасово, до 1 січня 2026, за умови, что інноваційне підприємство існує НЕ более восьми років и інвестує в науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи не менше 15% загально витрат, таке підприємство в Перші три роки в рамках реализации Їм інноваційного проекту звільняється від сплат податку на прибуток підприємств, а следующие два роки в рамках реализации інноваційного проекту – платити 50% діючої ставки податку на прибуток підприємств. А також тимчасово, до 1 січня 2026, Інноваційні підприємства сплачують плату за землю за ставкою в размере 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

№3800 Про внесення змін до Податкового кодексу України (относительно уточнення розміру ставок податку на доходи фізичних осіб)

Ставка податку на доходи фізичних осіб ставити подвійний розмір ставки, візначеної Абзац перший пункту 167.1 цієї статті, бази оподаткування относительно доходів, нарахованих як виграш чи приз (кроме віграшів, прізів в лотерею) на Користь резидентів або нерезидентів (тобто 36 відсотків). Як віняток з абзацу первого цього пункту Грошові віграші у спортивних змаганнях (кроме винагорода спортсменам – чемпіонам України, призерам спортивних змагань МІЖНАРОДНОГО рівня, в тому чіслі спортсменам-інвалідам, визначених у підпункті “б” підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 цього Кодексу) оподатковуються за ставками, визначеними в пункті 167.1 цієї статті (18 відсотків). Ставка податку может становитися 0 відсотків бази оподаткування у випадка, прямо визначених Податковий кодекс України. Ставка податку на доходи фізичних осіб ставити 0 відсотків бази оподаткування относительно перевіщення суми пенсії (включаючі суму ее індексації, нарахованого відповідно до закону), щомісячного довічного грошового Утримання, візначеної в підпункті 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України, отрімуваніх платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету согласно із законом.

№3801 Про внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (относительно Додатковий гарантій відшкодування коштів за вкладами)

Тимчасово, в період з 1 квітня 2016 з 31 грудня 2025 включно, Фонд гарантує кожному вкладник банку відшкодування коштів за его внеском и відшкодовує кошти в размере вкладу, включаючі відсотки, нараховані на день качана процедури Виведення Фондом банку з Сайти Вся, в повну обсязі. Адміністративна рада Фонду в зазначеним период часу не має права прійматі решение про встановлення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

№3802 Про внесення змін до Податкового кодексу України (относительно уточнення класіфікації податків)

Відносіть рентну плату за Користування Надрами для видобування нефти, природного газу и газового конденсату до місцевіх податків. Ухвалення цього законопроекту обумовлює Внесення змін до Бюджетного кодексу України относительно уточнення розподілу рентної плати за Користування Надрами для видобування нефти, природного газу и газового конденсату между бюджетами.

№3817 Про внесення змін до Митного кодексу України (относительно сприяння розвитку інноваційної ДІЯЛЬНОСТІ)

Встановити, что тимчасово звільняються від оподаткування ввізнім МіТОМ при ввезенні на митну теріторію України та поміщення в митний режим імпорту, станом на 1 січня 2026 – необхідні для Виконання інноваційнім підпріємством пріорітетного інноваційного проекту, Яким передбачається випуск інноваційного продукту, относительно которого Прийнято Постанову Кабінету міністрів України про его особлівої важлівості, сировина, обладнання, устаткування, комплектуючі та інші товари (кроме підакцізніх товарів), Які НЕ віробляються в Україні и и віробляються, но е відповідають вимоги проекту, при ввезенні в Україну в течение рядок Дії свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту. Перелікі такого устаткування, обладнання та комплектуючих до них, матеріалів з визначенням їх кодів согласно з УКТ ЗЕД, порядок и ОБСЯГИ ввезення таких товарів визначаються в інноваційному проекті перед его державну реєстрацію.

№3818 Про внесення змін до Податкового кодексу України (относительно особливо Справляння рентної плати за Користування Надрами для видобування корисних копалин)

Уточнює ставку рентної плати за Користування Надрами для видобування корисних копалин, а самє тимчасово, в період з 1 січня 2016 року до 31 березня 2016 (включно), Встановити ставку рентної плати за Користування Надрами для відобутку газу природного, визначених пунктом 252.20 статті 252 цього кодексу , за природний газ, відповідає умові, візначеній у пункті 252.24 статті 252 цього кодексу, відобутій з покладів до 5000 метрів, в размере 70 відсотків, а з 1 квітня 2016 до 31 грудня 2016 року (включно) 28 відсотків, Шляхом Внесення змін до подрузі їв 91 розділу ХХ «Перехідні положення »Податкового кодексу України. Це створі основу для якнайшвідшого полного забезпечення потреб населення країни в природному газі.

№4201 Про внесення змін до Закону України «Про ПЕРЕЛІК об’єктів права державної власності за, что НЕ підлягають приватизації» (относительно мораторію на приватизацію об’єктів права державної власності за)

Забороніті на період до 1 січня 2021 приватизацію будь – якіх об’єктів права державної власності за.

№4205 Про внесення змін до Податкового кодексу України (относительно уточнення особливо Справляння податку на Доданий ВАРТІСТЬ)

Віключіті в підрозділі 2 «Особливості Справляння податку на Доданий вартість» розділу ХХ «Перехідні положення» пункт 46, согласно з Яким тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від сплат податку на Доданий ВАРТІСТЬ операции платника податків – боржника з поставки товарів для цілей Погашення его заборгованості перед кредиторами відповідно до плану реструктуризації, узгодженням согласно з законом про фінансову реструктурізацію, або планом санації, ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів відповідно до статті 6 Закону України «про восст ановленіі платоспроможності бо ржніка або Визнання его банкрутом »з урахуванням особливо, встановлення законом про фінансову реструктурізацію.

№4206 Про внесення змін до Податкового кодексу України (относительно особливо визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової ОЦІНКИ земель населених пунктів та других земель несільськогосподарського призначення)

Встановити, что індекс споживчих цін 2015 року та за 2016, Який вікорістовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової ОЦІНКИ земель населених пунктів та других земель несільськогосподарського призначення, для визначення розміру плати за землю и орендної плати платниками та орендарем, в якіх чистий дохід від реализации продукції (товарів, робіт, послуг) за данімі Фінансової звітності, за Останній річний звітний период НЕ перевіщує трьох миллионов гривень та нарахованої за Кожний місяць звітного ПЕРІОДУ заробітної плат (доходу) ПРАЦІВНИКІВ, Які перебувають з платником або орендарем в трудових відносінах, є НЕ меншим, чем три мінімальні заробітні плати, розмір якої встановлено законом, та які відповідають одному з таких крітеріїв: а) утворені в установленому законом порядку после 1 квітня 2011 року ; б) діючі, у якіх в течение трех послідовніх попередніх років (або в течение усіх попередніх періодів, если з моменту їх Утворення пройшло менше трьох років), щорічній ОБСЯГИ доходів задекларовано в сумі, что НЕ перевіщує 3 миллионов гривень, и в якіх середньооблікова чісельність ПРАЦІВНИКІВ течение цього ПЕРІОДУ НЕ перевіщувала 20 осіб; в) були зареєстровані платниками єдиного податку в установленому законодавством порядку в период до набрання ЧИННОСТІ ЦІМ Кодексом та у якіх за Останній календарний рік ОБСЯГИ виручки від реализации продукції (товарів, робіт, послуг) стає до 1 миллиона гривень та середньооблікова Кількість ПРАЦІВНИКІВ становила до 50 осіб ; Застосовується Із значенням 120 відсотків.

№4395 Про внесення змін до Закону України «Про управління об’єктами державної власності за» (относительно встановлення крімінальної відповідальності за невиконання річного фінансового плану державного підприємства, Порушення порядку его затвердження або Узгодження)

Доповніті статтю 17 Закону України «Про управління об’єктами державної власності за» Частина другою такого змісту:

«Порушення керівніком державного підприємства, Посадовою особою суб’єкта управління об’єктами державної власності за вимог встановлення чіннім законодавством порядку погодження матеріалів / погодження річного фінансового плану державного підприємства, в результате которого Було не учет б або не узгодженням річний фінансовий план державного підприємства, а такоже невиконання керівніком державного підприємства ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів / Узгодження в установленому чіннім законодавс ством порядку річного фінансового плану державного підприємства в рез ультаті невиконання, неналежного Виконання таким керівніком посадових обов’язків, передбачення трудовим договором (контрактом) з керівніком державного підприємства та вимог чинного законодавства, або в результате зловжівання таким керівніком повноваженнямі, передбачення трудовим договором (контрактом) з керівніком державного підприємства та вимог чинного законодавства, тягти за собо крімінальну відповідальність согласно з Крімінальнім кодексом України ».

№4397 Про внесення змін до Податкового кодексу України (относительно уточнення ознака класіфікації по групах платників єдиного податку)

Встановити, что одним з Ознака платників єдиного податку Другої групи буде «Не Використовують працю найманим осіб або Кількість осіб, Які перебувають з ними у трудових відносінах, що не обмежена».

№4398 Про внесення змін до Податкового кодексу України (относительно уточнення ставки податку на доходи фізичних осіб для суб’єктів Наукової и науково-технічної ДІЯЛЬНОСТІ)

Встановити, что ставка податку ставити 5 відсотків бази оподаткування относительно доходів, нарахованих (виплачених, НАДАННЯ) в тому чіслі, но НЕ Виключно у форме: заробітної плати, других Заохочувальний та компенсаційніх виплат або других виплат и винагорода, Які нараховуються (віплачуються, Надаються) платнику – суб’єкту Наукової и науково-технічної ДІЯЛЬНОСТІ в зв’язку з трудовими відносінамі та за цивільно-правовими договорами.

№4399 Про внесення змін до Податкового кодексу України (относительно! Застосування норм пріскореної амортізації)

Встановити основи! Застосування підвіщувальніх коефіцієнтів до норми амортізації

№4400 Про внесення змін до Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (щодо застосування норм прискореної амортизації)

Закріпити в Законі одним з основних видів фінансової державної підтримки надання права застосовувати норми прискореної амортизації нових основних засобів.

№4625 Про внесення змін до Закону України «Про управління об’єктами державної власності»(щодо встановлення справедливої і ефективної системи оплати праці керівників державних підприємств)

Оплата праці керівників підприємств включає посадовий оклад, виплати компенсаційного і стимулюючого характеру. Розмір посадового окладу керівника підприємства визначається в залежності від складності праці, масштабу управління і особливостей діяльності та значущості підприємства. Виплати компенсаційного характеру встановлюються для керівників підприємств в порядку і розмірах, передбачених законодавством про працю України.

Для заохочення керівників підприємств встановлюються виплати стимулюючого характеру, що здійснюються за результатами досягнення підприємством показників економічної ефективності його діяльності, затверджених в установленому чинним законодавством порядку, за відповідний період з урахуванням особистого вкладу керівника підприємства в здійснення основних завдань і функцій, визначених статутом підприємства. Порядок, розмір та періодичність виплат стимулюючого характеру визначаються з урахуванням досягнення показників економічної ефективності діяльності підприємства Кабінетом Міністрів України і є складовою частиною трудового договору (контракту) з керівником державного підприємства. Виплати стимулюючого характеру не здійснюються у разі порушення вимог установленого порядку затвердження / погодження фінансового плану підприємства.

№4624 Про внесення змін до Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (щодо обмеження приватизації об’єктів права державної власності)

Заборонити приватизацію об’єктів права державної власності, якщо після приватизації пакет акцій (кількість часток, паїв), що належать державі в статутному фонді господарських товариств або інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об’єднання майна різних форм власності, складе менше 50 відсотків.

№4627 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо особливостей оподаткування платників податків, які здійснюють діяльність у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку)

Законопроектом пропонується доповнити Податковий кодекс України розділом XVII «Особливості оподаткування платників податків, які здійснюють діяльність у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку». Суб’єктам спеціальних економічних зон і суб’єктам господарювання при реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених з органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності договорів (контрактів) надаються передбачені цим Кодексом пільги зі сплати податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств та плати за землю.

№4628 Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо особливостей пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку)

Доповнити Митний кодекс України розділом XII1 «Особливості пропуску та оподаткування товарів, що переміщуються через митний кордон України суб’єктами господарювання, які здійснюють діяльність у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку», який містить наступні норми. Суб’єктам спеціальних економічних зон і суб’єктам господарювання при реалізації ними інвестиційних проектів відповідно до укладених з органом управління спеціальним режимом інвестиційної діяльності договорів (контрактів) надаються передбачені цим Кодексом пільги зі сплати ввізного мита.

№4762 Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність»

Банкам забороняється прямо або побічно здійснювати кредитні операції з нерезидентами, які мають офшорний статус в розумінні Податкового кодексу України, і пов’язаними з ними особами.

№4764 Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю»

За невиконання резидентами вимог щодо декларування валютних цінностей та іншого майна, передбачених статтею 9 цього Декрету, – штраф у сумі, еквівалентній 150 відсоткам суми (вартості) зазначених валютних цінностей та іншого майна, перерахованої у валюту України за обмінним курсом Національного банку України на останній день терміну для подання відповідної декларації.

№4766 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання навчання і підвищення кваліфікаційно-професійного рівня працівників)

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума, сплачена роботодавцем на користь вищих і професійно-технічних навчальних закладів за фізичну особу незалежно від того, чи перебуває ця особа у трудових відносинах з роботодавцем, але за умови, що вона уклала з ним письмовий договір (контракт) про взяті зобов’язання з відпрацювання у такого роботодавця після закінчення вищого та / або професійно-технічного навчального закладу і отримання спеціальності (кваліфікації) не менше трьох років.

Якщо працівник припиняє трудові відносини з роботодавцем протягом періоду такого навчання або до закінчення третього календарного року від року, в якому закінчується таке навчання, сума, сплачена як компенсація вартості навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такому працівнику протягом року, на який припадає таке припинення трудових відносин, та підлягає оподаткуванню в загальному порядку.

№5036 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо уточнення правил розрахунку доходів і витрат фізичних осіб – підприємців – суб’єктів господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів)

Усуває оподаткування суми акцизу іншими податками; Зміни в пункт 177.3 статті 177 Податкового кодексу, згідно з якими встановити, що для фізичної особи – підприємця – суб’єкта господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, не включаються до витрат і доходу суми акцизного податку, які входять до ціни придбаних або проданих товарів (робіт, послуг) .

№5037 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо встановлення інвестиційних преференцій у вигляді інвестиційного податкового кредиту)

Закріпити визначення інвестиційного податкового кредиту як продовження терміну сплати податку або збору, при якому платнику податків за наявності підстав надається можливість протягом певного терміну і в певних межах зменшувати свої платежі з податку або збору з наступною поетапної сплатою суми кредиту і нарахованих відсотків. Законопроектом передбачено доповнити главу 9 Податкового кодексу України статтею 1001 «Інвестиційний податковий кредит».

№5150 Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо вдосконалення вимог фінансового контролю)

Законопроектом передбачено:

 • ввести форму відображення відомостей про рухомого цінного майна і наявних готівкових коштів за принципом їх віднесення до однієї з категорій і відповідно віднести до інформації з обмеженим доступом відомості про вид і характеристики рухомого цінного майна і готівкових грошових коштів;
 • встановити, що відомості про осіб, які є співвласниками майна, поручителями і т.д., можуть зазначатися у відповідних полях декларації тільки при наявності письмової згоди;
 • з метою забезпечення термінологічної визначеності змінити формулювання норми щодо підстав та приводів проведення перевірки декларації;
 • закріпити, що моніторинг способу життя декларантів не повинен передбачати будь-якого втручання в право на недоторканність особистого і сімейного життя людини.

№5290 Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» (щодо пріоритету забезпечення внутрішніх потреб населення України в природному газі і визначення складових ціни природного газу)

Підвищення рівня економічної безпеки країни і встановлення прозорих правил визначення ціни на природний газ для населення. закріпити на законодавчому рівні принцип пріоритету забезпечення внутрішніх потреб населення України в природному газі, видобутий (вироблений) на території України. Передбачено визначення складових ціни природного газу, а саме:

 • витрат на видобуток природного газу, які визначаються на підставі виробничої собівартості видобутку одиниці об’єму природного газу, розраховується відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог чинного законодавства України про – бухгалтерський облік та фінансову звітність;
 • витрат на виробництво природного газу, як товарної продукції, яка відповідає стандартам, які встановлені чинним законодавством України;
 • витрат на транспортування природного газу до споживача;
 • рівень рентабельності в розмірі не більше десяти відсотків.

№5321 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо здешевлення вартості житлово-комунальних послуг для побутових споживачів)

Від оподаткування ПДВ звільняються операції, пов’язані із забезпеченням побутових споживачів природним газом внутрішнього видобутку, зокрема таким, що купується для формування ресурсу природного газу для побутових споживачів, а саме операції з видобутку природного газу; виробництва природного газу в якості товарної продукції, яка відповідає стандартам, які встановлені чинним законодавством України; транспортування природного газу до споживача.

№5459-1 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо забезпечення внутрішніх потреб населення України в природному газі)

Стимулювання суб’єктів господарювання до видобутку природного газу для соціально та економічно значущих цілей, а саме для задоволення потреб населення в цьому виді природного палива, підвищення рівня економічної безпеки країни і встановлення прозорих правил визначення ціни на природний газ для населення, закріплення соціально і економічно обгрунтованою ставки рентної плати за користування надрами для видобутку природного газу для забезпечення внутрішніх потреб населення України. З покладів до 5000 метрів – 12% від вартості товарної продукції з покладів понад 5000 метрів – 6%

№5465 Про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України(щодо особливостей проведення перевірок суб’єктів мікропідприємництва і малого підприємництва)

Зниження тиску контролюючих органів на суб’єктів малого підприємництва, створення сприятливих умов для ведення бізнесу, поліпшення бізнес-клімату та стимулювання розвитку підприємництва в Україні. Тимчасово до 31 грудня 2020 перевірки підприємств, установ і організацій, фізичних осіб – підприємців, які відповідають критеріям, встановленим Господарським кодексом України для суб’єктів мікропідприємництва і малого підприємництва, які здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою підприємства по його перевірки, згідно з рішенням суду або відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України. Також передбачається, що зазначене обмеження не поширюється на позапланові перевірки з питань дотримання норм законодавства, що регулює виробництво, імпорт, оптову або роздрібну торгівлю підакцизними товарами; дотримання норм законодавства про наявність ліцензій;своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску; відшкодування податку на додану вартість.

№5468 Про внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (щодо заборони вимоги надання додаткових документів)

Удосконалення порядку виплати вкладникам банків і прирівняним до них особам гарантованої суми за вкладом, а також забезпечення захисту вкладників (прирівняних до них осіб) з боку держави.

№5615 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо системи збору та утилізації використаної тари)

Пов’язаний з 5614 . Закріплює, що вартість депозитної етикетки в базу оподаткування не включається.

№6248 Про внесення змін до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (щодо продовження терміну дії мораторію)

Продовження мораторію на проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності до кінця 2020 р

№6249 Про внесення змін до додатка № 3 і № 7 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» (щодо збільшення розміру субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню)

Перерозподіл бюджетних коштів і збільшення розміру субвенцій на надання пільг та житлових субсидій населенню на 27 млрд. Грн.

№6250 Про внесення змін до Митного кодексу України (щодо стабільності умов здійснення інвестиційної діяльності)

Знімаються обмеження, що закріплюють, що гарантія інвестиційної діяльності у вигляді стабільності умов договорів, укладених між суб’єктами інвестиційної діяльності, не поширюються на зміни податкового, митного та валютного законодавства, а також законодавства з питань ліцензування певних видів господарської діяльності.

№6251 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо державних гарантій захисту інвестицій і стабільності умов здійснення інвестиційної діяльності)

№6252 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо додаткових гарантій стабільності податкової системи)

Встановлює, що ставки податків і зборів не можуть змінюватися частіше, ніж один раз в п’ять років.

№6253 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стабільності умов здійснення інвестиційної діяльності)

№6373 Про введення мораторію на стягнення заборгованості та нарахування відсотків за користування споживчим кредитам, за якими була проведена реструктуризація шляхом зміни валюти зобов’язання

Встановлює процедуру реструктуризації проблемних споживчих кредитів у валюті шляхом зміни валюти кредиту. Також пропонується введення строком на три роки з дати проведення реструктуризації мораторію на стягнення простроченої заборгованості, що виникла в результаті невиконання або неналежного виконання позичальником зобов’язань за договором про надання споживчого кредиту в іноземній валюті в період з 1 січня 2014 і до дати проведення реструктуризації. При цьому штрафні санкції, нараховані з 01 січня 2014 року і до дати введення в дію мораторію, не підлягають стягненню. Вводиться мораторій на нарахування і стягнення відсотків за користування кредитом по реструктуризованої заборгованості на три роки для договорів споживчого кредиту, строк повернення яких настає менш ніж через сім років, але не менше, ніж через три роки з дати проведення реструктуризації; на п’ять років – для кредитних договорів, термін повернення яких настає більш ніж через сім років від дати проведення реструктуризації.

№6374 Про систему обов’язкового державного страхування вкладів фізичних осіб

Вводиться нова система страхування вкладів фізичних осіб, передбачається сплата регулярних внесків за диференційованою ставкою. Регуляторні функції, повноваження по виведенню банків з ринку повертаються до Національного банку України. Сума відшкодування зростає до 3 млн.грн., Виплачується у відсотковому відношенні залежно від суми вкладу. Для деяких категорій вкладів обмежень по сумі немає, тимчасово передбачено повне відшкодування вкладів. Замість 10 черг кредиторів передбачено 9, змінена черговість виплат на користь вкладників – фізичних осіб.

№6498 Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо надання інформації з податкових питань)

Пов’язаний з 6503. Дозволяє банкам надавати уповноваженому органу інформацію щодо своїх клієнтів, якщо така інформація повинна бути надана в рамках автоматичного обміну податковою інформацією.

№6500 Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (щодо удосконалення процедур банківського контролю)

У закон вводиться поняття «остаточні ключові учасники», встановлюються умови, при яких структура банку може вважатися прозорою. Передбачено, що наглядова діяльність Національного банку України охоплює, крім суб’єктів вже визначених Законом, всіх ключових учасників банку (в частині визначення прозорості структури власності банку).Також надається право НБУ отримувати інформацію про майновий стан десяти найбільших ключових учасників. Зміни щодо заходів впливу Національного банку України в разі порушення банківського законодавства передбачають можливість встановлення тимчасової заборони використання акціонерами банку з непрозорою.

№6502 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній

Законопроектом пропонується доповнити ПКУ такими термінами, як «контрольовані іноземні компанії», «контролюючі особи», «особа, яка фактично має право на дохід, з метою цього Кодексу та застосування міжнародних угод (конвенцій) України про уникнення подвійного оподаткування», «іноземна структура без утворення юридичної особи ».

Крім того, передбачено встановити порядок обліку прибутку контрольованої іноземної компанії, особливості оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній, встановити порядок подання повідомлень про контрольованих іноземних компаніях і про участь в контрольованих іноземних компаніях (про створення закордонних структур без створення юридичної особи). Закріплюється відповідальність за порушення в сфері оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній.

№6503 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією з податкових питань)

Передбачає внесення до Податкового Кодексу нової глави «Міжнародне співробітництво щодо автоматичного обміну інформацією з податкових питань», яка регулює порядок обміну на періодичній основі податковою інформацією з іншими країнами. Встановлює вимоги до інформації, яка повинна надаватися в рамках міжнародного обміну, визначаються фінансові установи, які повинні інформацію надавати, їх прав та обов’язків. Також вводиться відповідальність за порушення в сфері міжнародного обміну податковою інформацією.

№6504 Про легалізацію майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб

Закріплює правові та організаційні засади легалізації майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб. Дія запропонованого закону поширюється на суб’єктів легалізації, які легалізували і легалізують майно, яке вони придбали у власність до 1 січня 2018 г. Не поширюється на осіб, стосовно яких вступили в законну силу вирок суду, яким визнано їх винними в скоєнні злочинів, передбачених зазначеними в законі статтями КК. Встановлено умови, при яких майно може бути легалізовано і отриманий сертифікат конфіденційності, в якому зазначається, що суб’єкт легалізації звільняється від кримінальної, адміністративної відповідальності, звільняється від сплати податкових заборгованостей і аудиту коштів до легалізації щодо майна, яке є об’єктом легалізації; ліквідуються облікові записи податкових заборгованостей, пені, штрафів у відношенні майна, яке є об’єктом легалізації, зберігається повна конфіденційність вимог чинного законодавства України.

№6505 Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо легалізації майна в зв’язку з добровільним декларуванням майнового стану та незадекларованих доходів фізичних осіб)

Пов’язаний з 6504. Встановлює, що тимчасово, на період з 1 січня 2018 року по 30 червня 2018 ставка податку на доходи фізичних осіб становить: – 10 відсотків бази оподаткування щодо доходів: на загальну суму понад 100 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, зазначених у декларації про легалізацію майна (спеціальної декларації); – 5 відсотків бази оподаткування щодо доходів: на загальну суму до 100 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, зазначених у декларації про легалізацію майна (спеціальної декларації; – 0 відсотків бази оподаткування – в одному з випадків, прямо визначених цим підпунктом: – у разі зарахування суми копійчаних коштів, зазначеним в декларації про легалізацію майна (спеціальної декларації), рядку не Менш чем на два роки на безоплатній Основі на СПЕЦІАЛЬНІ рахунки, что відкріваються в банках України та їх філіях, розташованіх на территории України. – за умови, что платником податків, Який зазначилися в декларації про легалізацію майна (спеціальної декларації) майно, в тому чіслі готівкові кошти на суму до 100 000 Прожитковий мінімумів для ПРАЦЕЗДАТНИХ осіб, Придбай в срок до 30 червня 2018 Довгострокові Державні облігації з терміном Погашення 5 (п’ять) років без права дострокового погашення на Загальну суму, что дорівнює 10 відсоткам вартості задекларованого майна, в тому чіслі готівкових коштів. – за умови, что платником податків, Який зазначилися в декларації про легалізацію майна (спеціальної декларації) майно, в тому чіслі готівкові кошти на суму понад 100 000 Прожитковий мінімумів для ПРАЦЕЗДАТНИХ осіб, Придбай в срок до 30 червня 2018 Довгострокові Державні облігації з терміном Погашення 5 (п’ять) років без права дострокового погашення на Загальну суму, что дорівнює 12 відсоткам вартості задекларованого майна, в тому чіслі готівкових коштів.

№6744 Про внесення змін до Закону України «Про Державні закупівлі» (относительно недопущення зловжівання правом на зміну умов договору на закупівлю)

Прибирає з Переліку можливий причин Зміни істотніх умів договором публічної закупівлі зміна Встановлення відповідно до законодавства органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміна біржовіх котірувань або показніків Platts, регульованості цен (тарифів) и норматівів, Які застосовуються в договорі про закупівлю. Предполагает, что зміна істотніх умів у зв’язку зі зміною ринкового цен Неможливо Ранее, чем через 6 місяців после Укладення договору.

№7073 Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» (относительно Дотримання Принципів місцевого самоврядування)

Пропонується віключіті із Законом України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» всі Згадка про Надання допомоги за рахунок місцевіх ресурсов. Відповідно такоже Пропонується віключіті пункт 4 части Першої статті 1, Який дает визначення місцевіх ресурсов. Тобто Пропонується віключіті Фактично встановлений монополію Антимонопольного комітету України на Розпорядження як державн Кошта, так и фінансовімі Кошта місцевіх бюджетів.

№7158 Про внесення змін до Податкового кодексу України (относительно оподаткування державних пенсійніх облігацій)

Платник податків має право Включити до податкової знижки за наслідкамі звітного податкового року витрати на придбання державних пенсійніх облігацій, Які сукупно в течение звітного року НЕ перевіщують певної суми. Відсотки, нараховані на Пенсійні облігації, які не обкладаються податку.

№7159 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (относительно компенсації дефіціту коштів Пенсійного фонду України)

Пропонується Передбачити в Бюджетному кодексі України, что до витрат, Які здійснюються з Державного бюджету України, належати видатки на компенсацію дефіціту коштів Пенсійного фонду України для фінансування виплат по Державним пенсійнім облігаціямі.

№7475 Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» (относительно использование коштів дорожнього фонду)

Пропонується узгоджуваті ПЕРЕЛІК об’єктів будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних доріг загально Користування місцевого значення, вулиць и доріг комунальної власності за в населених пунктах з відповідною місцевою радою. Перелік об’єктів будівництва, реконструкції, капітального та поточного СЕРЕДНЯ ремонту автомобільних доріг загально Користування державного значення Із зазначеним обсягів бюджетних коштів затверджується законом про Державний бюджет України на відповідній рік.

№ 7475 , 7476 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (относительно Узгодження использование коштів дорожнього фонду)

№7477 Про внесення змін до Податкового кодексу України (относительно оподаткування податку на Нерухоме майно об’єктів, что належати багатодітнім, приймальний, малозабезпеченім сім’ям)

Об’єкти житлової нерухомості, в тому чіслі їх Частки, что належати фізичним особам, Які відповідно до закону ма ють статус багатодітніх або прийомних або малозабезпеченіх сімей, опікунів, піклувальніків дітей, но НЕ более одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальніка – НЕ є об’єктом оподаткування податку на Нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

№8232 Про внесення змін до деяки законодавчо АКТІВ України (относительно дозволеної безліцензійної ДІЯЛЬНОСТІ)

Вводиться принцип мовчазної Згоди для Ліцензування. Пропонується надаті право суб’єкту господарювання Здійснювати господарську діяльність, что підлягає ліцензуванню, без Отримання Ліцензії в разі відсутності ліцензійних умов провадження відповідного виду господарської ДІЯЛЬНОСТІ.

№8235 Про внесення змін до Податкового кодексу України (относительно стимулювання навчання и Підвищення кваліфікаційно-професійного уровня ПРАЦІВНИКІВ)

До загально місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку НЕ включається сума, сплачена будь-Якою юридичною чи фізічною особою на Користь Вищих и професійно-технічних Навчальних Закладів за Отримання освіти, за підготовку або перепідготовку платника податків.